PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

TKR Vilniaus aps. prioritetas: regiono savitumo formavimas

Paraiškos priimamos nuo2023 m. rugsėjo 11 d.
Paraiškos priimamos iki2023 m. spalio 30 d.
Kontaktinė informacijaŽivilė Gapšienė
Tel. +370 620 90605
El. paštas: zivile.gapsiene@ltkt.lt

Programos tikslai

1. Skatinti kūrybinių raiškų įvairovę. Siekiama skatinti kūrybinių raiškų įvairovę, naujas kūrybines formas ir profesionalių kultūros ir meno kūrėjų iniciatyvas konkrečioje apskrityje ir (arba) praplėsti kultūros infrastruktūros objektuose vykdomų veiklų įvairovę.
2. Stiprinti vietos kultūrinį identitetą. Siekiama kurti apskrities kultūrinį tapatumą, skatinti kūrybinių miestų ir miestelių formavimąsi, aktualizuoti bei kūrybinėms iniciatyvoms pritaikyti konkrečioje apskrityje esantį kultūros paveldą, pritraukti kultūrinio turizmo dalyvius į apskritį bei kurti apskrities identiteto komunikavimo priemones, panaudojant kultūros ir meno veiklas.
3. Skatinti bendradarbiavimą. Siekiama skatinti kultūros įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimą šalies viduje: tarp apskričių ir (arba) savivaldybių (įskaitant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybes), ir (arba) tarptautinį bendradarbiavimą: su esamais užsienio partneriais ir (arba) užmezgant naujus kontaktus. Šiuo bendradarbiavimu siekiama plėtoti profesionaliojo meno bei mėgėjų meno projektų sklaidą ir (arba) kultūros ir meno vadybos praktikas, rengiant bendrus projektus.

Finansuojama veikla

Regiono savitumo formavimas
1. Projektai, skirti skleisti UNESCO nematerialiojo kultūros paveldo sąrašuose apskrityje esančias vertybes ir veiklas. 
2. Projektai, puoselėjantys tautinių bendrijų savitumą.
3. Projektai, skatinantys profesionaliojo ir mėgėjų meno kūrėjų ir organizacijų bendradarbiavimą, sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, siekiantys aktualizuoti tradicines raiškos formas. 
4. Projektai, atskleidžiantys regiono kultūrinę tapatybę ir kultūrinį potencialą, skatinantys kultūrinį turizmą.

Prioriteto vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto atitiktis prioritetui (0-10).
2. Idėjos ir rezultatų pagrįstumas bei aktualumas (0–30).
3. Bendradarbiavimas tarp viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių nevyriausybinio sektoriaus organizacijų Registrų centre įregistravusių NVO statusą organizacijų (0–20).
4. Projekto vadyba (projekto komandos kompetencija,  lėšų pritraukimas, veiklų įgyvendinimo ir viešinimo planas) (0–20).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).

Galimi pareiškėjai

Vilniaus apskrityje registruoti juridiniai asmenys, išskyrus Vilniaus mieste registruotus juridinius asmenis.

Kitos sąlygos

Projektų vertinimas, atranka ir finansavimas vykdomi vadovaujantis Aprašu, jo 69 punkte numatytais Regioninių kultūros tarybų nustatytais Apskričių tolygios kultūrinės raidos prioritetais ir Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 70 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 3571,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2500,00 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas
Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos