PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Paraiškos priimamos nuo2024 m. birželio 18 d.
Paraiškos priimamos iki2024 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacijaNelda Bagdonavičiūtė
Tel. + 370 620 46 634
El. paštas: nelda.bagdonaviciute@ltkt.lt

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas įgyvendinti veiklas ir projektus, stiprinančius tautinę savimonę, užtikrinančius etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo tęstinumą ir puoselėjimą, didinančius etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo sklaidą.

Finansuojama veikla

Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas
1. Kūrybinės iniciatyvos, skatinančios etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tęstinumą, išsaugojimą, pažinimą bei sklaidą.
2. Nematerialaus kultūros paveldo fiksavimo, išsaugojimo ir tęstinumo veiklos.
3. Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai, dalyvavimas konferencijose, festivaliuose.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, įtraukiantiems nematerialaus kultūros paveldo fiksavimo, išsaugojimo ir tęstinumo veiklas, esančias UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašuose ir (ar) Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvade (0–10).
2. Projektams, prisidedantiems prie gebėjimų stiprinimo bei kompetencijų ugdymo etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo srityse (0–10).
3. Projektams, skatinantiems etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimo veiklas bei šiuolaikinės  visuomenės prieigą prie etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo išteklių (0-10).

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninės ir kultūrinės veiklos kokybė (0–20).
2. Planuojamų projekto veiklų rezultatai ir svarba etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo raidai, tradicijų puoselėtojams, bendruomenėms ir plačiajai visuomenei (0–15). 
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
4. Projekto vadyba (0–15). (Vertinant šį kriterijų vertinama: projekto komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas ir veiklų kalendorius. Visos šios vertinimo kriterijaus dalys yra vienodos svarbos.) 
5. Projekto veiklų ir rezultatų viešinimas (0–10).

Galimi pareiškėjai

1. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse registruoti juridiniai asmenys.
2. Juridiniai asmenys, registruoti kitoje nei Lietuva, Europos Sąjunga ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis kaip 2 777 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė kaip 2 500 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2025 m.

350 000 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Programos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos