PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Menas žmogaus gerovei

Paraiškos priimamos nuo2024 m. birželio 18 d.
Paraiškos priimamos iki2024 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacijaAsta Mockutė
Tel. + 370 687 60 096
El. paštas: asta.mockute@ltkt.lt

Programos tikslas

Skatinti kultūros ir meno prieinamumą visuomenės grupėms, patiriančioms socialinę ir kultūrinę atskirtį, siekiant teigiamo meno poveikio žmogaus asmeninei gerovei ir sveikatai.

Finansuojama veikla

Menas žmogaus gerovei
1. Projektai, užtikrinantys profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumą visuomenės grupėms (ypač socialinės ir kultūrinės atskirties grupėms), dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, sveikatos) turinčioms ribotas galimybes dalyvauti arba visai neturinčioms galimybių dalyvauti kultūroje.
2. Projektai, užtikrinantys bendradarbiavimą su visų kategorijų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigomis, bei sudarantys profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumą šių įstaigų teikiamų paslaugų vartotojams bei teikėjams.
3. Kūrybiniai projektai, sprendžiantys socialinės ir kultūrinės atskirties sąlygojamas problemas asmens gerovei ar sveikatai.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projekte dalyvauja visuomenės grupė, dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, sveikatos) turinti ribotas galimybes dalyvauti arba visai neturinti galimybių dalyvauti kultūroje (0–10).
2. Projektas remiasi konkrečios visuomenės grupės poreikiais (pagrįstais duomenimis: apklausa, stebėsenos ir analizės rezultatais ir kt.), ir yra orientuotas į socialinės ir kultūrinės atskirties sąlygojamų problemų asmens gerovei ir sveikatai sprendimą (0–10).
3. Projektai, užtikrinantys tęstinį/ ilgalaikį bendradarbiavimą su visų kategorijų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigomis ir pasikartojančias/ reguliarias veiklas pasirinktai visuomenės grupei (0–10).
4. Projekte pristatomas profesionalusis menas, dalyvauja profesionaliojo meno ar kultūros kūrėjas (-ai) (0-10).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto kultūrinė ir (ar) meninė vertė (0–15).
2. Projekte numatytas pagrįstas veiklų poveikis žmogaus asmeninei gerovei (0–20).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15).
4. Projekto vadyba (0-10). (Vertinant šį kriterijų vertinama: projekto komanda, jos kompetencija bendradarbiaujant su sveikatos ir (ar) socialinėmis sritimis, lėšų pritraukimas, veiklų planas, veiklų kalendorius. Visos šios vertinimo kriterijaus dalys yra vienodos svarbos.)

Specialieji reikalavimai

Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus (laisva forma):
1. organizacijos veiklų, įgyvendinančių programos „Menas žmogaus gerovei“ sąlygas, 3 metų (2025–2027 m.) planą;
2. detalizuotą 2025 metų veiklų kalendorių;
3. tikslinės visuomenės grupės, dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, sveikatos) turinčios ribotas galimybes dalyvauti arba visai neturinčios galimybių dalyvauti kultūroje, įtraukimo planą.

Kitos sąlygos

1. Programa nėra skirta įgyvendinti meno terapijos projektus, kurių metu menas naudojamas tik kaip kūrybinis raiškos metodas, siekiant medicininių tikslų (pavyzdžiui, psichinių sutrikimų, emocinių sutrikimų, organinių sutrikimų gydymui ir būklės gerinimui).
2. Projekto finansavimo paraiška rengiama užtikrinant veiklų tęstinumą 2025–2027 m. laikotarpiui ir reguliarumą pasirinktai visuomenės grupei. 
3. 2026 ir 2027 m. finansavimas bus skiriamas tik tęstiniams 2025 m. finansuotiems  „Menas žmogaus gerovei“ programos projektams.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis kaip 2 777 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė kaip 2 500 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2025 m. 

220 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Programos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos