PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Profesionaliojo scenos meno sklaida

Paraiškos priimamos nuo2024 m. birželio 18 d.
Paraiškos priimamos iki2024 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacijaLina Žilytė
Tel. + 370 612 65 908
El. paštas: lina.zilyte@ltkt.lt

Programos tikslas

Skatinti profesionaliojo scenos meno įstaigų kuriamo turinio sklaidą ir pristatymą visuomenei.

Finansuojama veikla

Profesionaliojo scenos meno (spektaklių, operų, koncertų, renginių ciklų, pristatymų ir kitų scenos meno žanrų) sklaida Lietuvoje ir (ar) užsienyje.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo nustatyta tvarka profesionaliojo scenos meno įstaiga pripažintas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, tokio juridinio asmens ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys Lietuvos Respublikoje – teatras, koncertinė įstaiga, trupė, ansamblis, cirkas, scenos meno informacijos centras, scenos menų centras, kūrybinis inkubatorius ir kita (išskyrus nacionalinius, valstybinius ir savivaldybės teatrus ar koncertines įstaigas).

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Profesionaliojo scenos meno sklaida Lietuvoje, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybes (0–10).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–30).
2. Projekto poveikis visuomenei (0–20).
3. Projekto veiklų sklaida ir pasiekiamumo didinimas (0–10).
5. Projekto vadyba (0–20). (Vertinant šį kriterijų vertinama: projekto komanda, jos kompetencija, bendradarbiavimas ir viešinimas. Visos šios vertinimo kriterijaus dalys yra vienodos svarbos).
6. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

Kitos sąlygos

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis kaip 2 777 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė kaip 2500 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2025 m.

300 000 Eur

Svarbiausi dokumentai atsisiuntimui

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Programos projektų vertinimo kriterijų balų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos