PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Ugdymas kultūra

Paraiškos priimamos nuo2024 m. birželio 18 d.
Paraiškos priimamos iki2024 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacijaAsta Mockutė
Tel. + 370 687 60 096
El. paštas: asta.mockute@ltkt.lt

Programos tikslas

Skatinti vaikų ir jaunimo aktyvaus dalyvavimo kultūroje įpročius ir ugdyti kūrybinį potencialą.

Finansuojama veikla

1. Projektai skirti vaikams: 
1.1 užtikrinantys kultūros edukacijos veiklų tęstinumą ir skatinantys dalyvavimo kultūroje įpročius;  
1.2. skirti atskleisti ir ugdyti vaikų kūrybinį potencialą;
1.3. skirti gilinti vaikų žinias apie kultūros ir meno procesus.
2.  Projektai skirti jaunimui (asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai): 
2.1 užtikrinantys kultūros edukacijos veiklų tęstinumą ir skatinantys dalyvavimo kultūroje įpročius;  
2.2. skirti atskleisti ir ugdyti jaunimo kūrybinį potencialą;
2.3. skirti gilinti jaunimo žinias apie kultūros ir meno procesus.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projekte dalyvauja vaikų ar jaunimo grupė (-s), mažai dalyvaujanti (-čios)  kultūroje (dėl socialinės ir kultūrinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros veiklų ar pan.) (0–5). 
2. Edukacinei programai būdingas interaktyvus, vaikus ar jaunimą įtraukiantis kūrybos procesas (0-10).
3. Projektas remiasi konkrečios vaikų ar jaunimo grupės poreikiais (pagrįstais duomenimis: apklausa, stebėsenos ir analizės rezultatais ir kt.) ir yra orientuotas į kūrybinio potencialo ugdymą (0–5).
4. Projekte pristatomas profesionalusis menas, dalyvauja profesionaliojo meno kūrėjas (-ai) (0-10).
5. Projekto veiklos skirtos jaunimui (0-10).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–20).
2. Projektas turi aiškų, motyvuotą ir pagrįstą planą, kokiu būdu bus įtraukta tikslinė vaikų ar jaunimo grupė (0–10).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
4. Projekto vadyba (0–20). (Vertinant šį kriterijų vertinama: projekto komanda, jos kompetencija ir patirtis kultūros edukacijos srityje, lėšų pritraukimas ir veiklų kalendorius. Visos šios vertinimo kriterijaus dalys yra vienodos svarbos.)  

Kitos sąlygos

Kartu su paraiška privaloma pateikti numatomą edukacinę programą (laisvos formos), kurioje nurodomas pavadinimas, pagrindinės temos, trukmė akademinėmis valandomis, pagrindiniai metodai ar veiklos, tikslinė vaikų ar jaunimo auditorija, dalyvių skaičius grupėje, auditorijos pritraukimo planas, numatytas poveikis tikslinei vaikų ar jaunimo grupei ir jo matavimo metodika.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis kaip 2 777 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė kaip 2 500 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2025 m.

300 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Programos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos