PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 15- oje Venecijos architektūros bienalėje 2015 m. ir įgyvendinti projektą 2016 m.

Paraiškos priimamos nuo2014 m. spalio 30 d.
Paraiškos priimamos iki2015 m. sausio 27 d.
Kontaktinė informacijaKuratoriai

Finansuojama veikla

Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 15- oje Venecijos architektūros bienalėje 2015 m. ir įgyvendinti projektą 2016 m.  

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninė idėja (0-50).
2. Juridinio asmens kvalifikacija ir galimybės įgyvendinti projektą (0-30). 
3. Juridinio asmens papildomų finansinių šaltinių apimtis projektui įgyvendinti (0-20 balų).

Galimi pareiškėjai

Projektų konkurse turi teisę dalyvauti juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 5 metų architektūros ar šiuolaikinio meno projektų įgyvendinimo ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir užsienio valstybėse.

Kitos sąlygos

Projektą sudaro trys dalys: projekto idėjos aprašymas, ekspozicijos brėžinys/eskizas ir projekto įgyvendinimo sąmata.
Projektų konkursui juridinis asmuo gali pristatyti tik vieną projektą.
Projektų konkursui teikiami projektai neribojami temos ar išraiškos priemonių atžvilgiu. 
Siūloma, kad ekspozicijos plotas neviršytų 200 m².
Projektų konkursui juridinis asmuo pateikia šiuos dokumentus: 
1. informaciją apie juridinio asmens architektūros ar šiuolaikinio meno projektų įgyvendinimo ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir užsienio valstybėse, nurodant projektų pavadinimus ir jų įgyvendinimo datas; 
2. aiškinamąjį raštą, kuriame turi būti išsamiai išdėstyta projekto idėja, nurodant projektui pasirinktus menininko (-ų) kūrinius, medžiagas, iš kurių kūriniai sukurti arba bus kuriami, projektui įgyvendinti naudotina techninė įranga ir kitos priemonės ir įranga;
3. ekspozicijos brėžinį/eskizą popieriuje (formatas A3); 
4. projekte dalyvaujančio (-ų) menininko (-ų) kūrybines biografijas;
5. duomenis apie projekto kuratorių (-us);
6. projekto įgyvendinimo veiksmų planą;
7. informaciją apie ekspozicijos įrengimo technines priemones;
8. pasiūlymus dėl projekto reklamos ir viešųjų ryšių;
9. viso projekto sąmatą, patvirtintą juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu;
10. informaciją apie papildomus finansinius šaltinius projektui įgyvendinti (pageidautini projekto rėmėjų raštiški įsipareigojimai su nurodytu skiriamos sumos dydžiu).

Projekto finansavimo ribos

Iki 100 000 Lt ( 28 962 EUR) 2015 m. 
2016 m. planuojama skirti iki 500 000 Lt (144 810 EUR).   

Veikloms įgyvendinti numatoma suma 2015 m.

100 000 Lt (28 962 EUR).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės 

Programą kuruoja:

Agnė Silickaitė
Programų ir projektų finansavimo
skyriaus vedėja
tel. (8 5) 255 9365
el. paštas: agne.silickaite@ltkt.lt

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos