PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Atminties institucijos: atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir (arba) konservavimas

Paraiškos priimamos nuo2016 m. vasario 9 d.
Paraiškos priimamos iki2016 m. kovo 14 d.
Kontaktinė informacija
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant jį visuomenei ir užtikrinti Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą.

Finansuojamos veiklos 

Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir (arba) konservavimas bei jų technologinių, istorinių ir menotyrinių tyrimų atlikimas. 

Veiklų vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, numatantiems restauruoti unikalias ir labiausiai sunykusias (kritiškos ar blogos būklės) kilnojamąsias kultūros vertybes (0-10).
2. Projektams, numatantiems restauruoti kilnojamąsias kultūros vertybes, kurias planuojama skaitmeninti (0-10).
3. Projektams, numatantiems restauruoti kilnojamąsias kultūros vertybes, kurios bus eksponuojamos atnaujinamose nuolatinėse ekspozicijose, svarbiose (tarptautinėse, jungtinėse) parodose (0-10).

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Restauruotinų kilnojamųjų kultūros vertybių svarba nacionaliniam kultūros paveldui (0-20).
2. Projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda kilnojamųjų kultūros vertybių fondo būklės pagerinimui (0-20).
3. Restauravimo darbus atliksiančių specialistų kvalifikacija (0-20).
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).

Galimi pareiškėjai

Muziejai, kuriuose nedirba teisės aktų nustatyta tvarka teisę restauruoti ar konservuoti kilnojamąsias kultūros vertybes turintys atitinkamos kvalifikacijos specialistai; viešosios įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, apskričių viešosios ir valstybinės reikšmės bibliotekos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo kilnojamąsias kultūros vertybes ir, kuriose nedirba teisės aktų nustatyta tvarka teisę restauruoti ar konservuoti kilnojamąsias kultūros vertybes turintys atitinkamos kvalifikacijos specialistai; Lietuvos valstybiniai archyvai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo kilnojamąsias kultūros vertybes ir, kuriuose nedirba teisės aktų nustatyta tvarka teisę restauruoti ar konservuoti kilnojamąsias kultūros vertybes turintys atitinkamos kvalifikacijos specialistai.

Kitos sąlygos

Vienas projekto vykdytojas teikia vieną paraišką visoms numatomoms restauruoti ir (arba) konservuoti kilnojamosioms kultūros vertybėms arba jų technologiniams, istoriniams ir menotyriniams tyrimams.
Kartu su paraiška privaloma pateikti:
1. Numatomų restauruoti ar konservuoti kilnojamųjų kultūros vertybių (ar jų kolekcijų) sąrašą, sudarytą restauravimo darbų eiliškumo tvarka;
2. Numatomų restauruoti ar konservuoti kilnojamųjų kultūros vertybių (ar jų kolekcijų) nuotraukas ir būklės aprašus (kolekcijoms galima pateikti vieną bendrą nuotrauką ir būklės aprašą; teikiant prevencinio konservavimo projektus, pridėti ir saugyklos, kurioje numatomi prevencinio konservavimo darbai, nuotrauką ir būklės aprašą);
3. Restauratoriaus (restauratorių) kvalifikacijos liudijimo kopiją. 

Veiklos finansavimo intensyvumas

Viso projekto sąmata turi būti ne mažesnė nei 800 EUR, iš Kultūros rėmimo fondo (toliau - Fondas) lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 600 EUR.
Biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, projekto finansavimo intensyvumas - iki 100 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo.
Kitų atminties institucijų projektų finansavimo intensyvumas - iki 80 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo.

Veikloms įgyvendinti numatoma bendra suma 2016 m.

200 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos