PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Atminties institucijos: kultūros vertybių įsigijimas

Paraiškos priimamos nuo2018 m. vasario 1 d.
Paraiškos priimamos iki2018 m. kovo 2 d.
Kontaktinė informacijaNedas Šideika
Tel. + 370 687 63 988
El. paštas: nedas.sideika@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos visuomenei, ir užtikrinti Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą.

Finansuojama veikla

Kultūros vertybių įsigijimas.
Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai, Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektai.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, numatantiems įsigyti kilnojamąsias kultūros vertybes, turinčias išskirtinę svarbą Lietuvos ir jos kultūros istorijai (0-10).
2. Projektams, numatantiems įsigyti unikalias ir retas kilnojamąsias kultūros vertybes (0-10).

Vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Įsigyjamų kilnojamųjų kultūros vertybių lituanistinė, meninė, istorinė ar memorialinė vertė (0-30).
2. Įsigyjamų kilnojamųjų kultūros vertybių reikalingumo Atminties institucijos rinkiniams pagrįstumas (0-20).
3. Įsigyjamos kilnojamosios kultūros vertybės analogų ar autoriaus darbų kiekis Atminties institucijose (0-20).
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-10).

Galimi pareiškėjai

Nacionaliniai ir respublikiniai muziejai; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; valstybinės reikšmės bibliotekos,  valstybės archyvai.
Projektų, kuriais siekiama įsigyti Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbus, sukurtus po 1990 metų, galimi pareiškėjai yra nacionaliniai ir respublikiniai muziejai, kurių nuostatuose numatytas dailės bei vizualaus meno rinkinių kaupimas.

! Prie paraiškos būtina pridėti įstaigos steigimo dokumentų kopiją

Kitos sąlygos

1. Lėšos skiriamos tik ilgalaikio materialaus turto (kilnojamųjų kultūros vertybių) įsigijimui.
2. Administravimo, nenumatytos, paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidos nefinansuojamos.
3. Kartu su paraiška privaloma pateikti numatomų įsigyti kilnojamųjų kultūros vertybių nuotraukas.
4. Paraiškoje projektų vykdytojai privalo nurodyti:
4.1. kilnojamosios kultūros vertybės pavadinimą ir kainą;
4.2. kilnojamosios kultūros vertybės būklės aprašymą;
4.3. argumentus, kodėl kilnojamoji kultūros vertybė būtina šiai atminties institucijai bei kaip ketinama ją naudoti;
4.4. įsigyjamos kilnojamosios kultūros vertybės analogų ar autoriaus darbų kiekį Atminties institucijose.
5. Vienas projekto vykdytojas teikia vieną paraišką visoms numatomoms įsigyti kilnojamosioms kultūros vertybėms, tačiau, jeigu projekto metu numatoma įsigyti Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbus, sukurtus po 1990 metų, šiems kūriniams teikiama atskira paraiška.

Veiklos finansavimo intensyvumas

Biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, projekto finansavimo intensyvumas – iki 100 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo.
Kitų Atminties institucijų projektų finansavimo intensyvumas – iki 80 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo.

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2018 m.

350 000 EUR (200 000 EUR – Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai; 150 000 EUR – Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektai).

Konkurso skelbimo data

2018 m. I ketvirtis

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Programos projekto paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Programos projekto sąmatos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos