PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis tarptautinių renginių finansavimas (atrankos konkursas)

Paraiškos priimamos nuo2018 m. birželio 1 d.
Paraiškos priimamos iki2018 m. birželio 29 d.
Kontaktinė informacija Aleksandra Chackevičiūtė
Tel. + 370 620 32 015
El. paštas: aleksandra.chackeviciute@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti tvarų Lietuvoje rengiamų tarptautinių meno renginių (toliau – renginiai), kurių tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir profesinio lygio Lietuvos ir užsienio šalių meną, užtikrinti jo tęstinumą, skatinti kultūros / meno raidą Lietuvoje, finansavimą.

Renginių atrankos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. 2016–2018 metais įgyvendinto renginio apžvalga ir (savi)analizė (0–15 balų);
2. Numatomos renginio programos kultūrinė, meninė kokybė, išsikelti meniniai ir (ar) kūrybiniai iššūkiai (0–20 balų);
3. Numatomas renginio prieinamumo didinimas (0–15 balų);
4. Numatomos renginio edukacinės veiklos (0–10 balų);
5. Numatoma renginio viešinimo strategija (0–10 balų);
6. Numatoma renginio sukuriama pridėtinė vertė (socialinė, ekonominė) (0–10 balų);
7. Numatoma renginio vadyba (komanda, jos kompetencijos, numatomas bendradarbiavimas, planuojamų veiklų kalendorius) (0–10 balų);
8. Renginio biudžetas ir finansų valdymas (0–10 balų).

Galimi pareiškėjai

Renginių atrankoje turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos Respublikos ministerijas ir savivaldybių administracijas.

Reikalavimai renginiui

1. Lietuvoje rengiamas tarptautinis meno renginys, 2010–2018 metų laikotarpiu įgyvendintas ne mažiau nei 3 kartus.
2. Renginio veiklos pristato vieną ar kelias kultūros ir meno sritis, išskyrus kiną.

Privalomi pateikti dokumentai

1. Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, projekto vadovo ir pareiškėjo buhalterio (finansininko) pasirašytas Tarptautinių renginių atrankos paraiškos (toliau – paraiška) lydraštis lietuvių ir anglų kalbomis.
2. Po vieną tinkamai lietuvių ir anglų kalbomis užpildytą paraišką.
3. Po vieną tinkamai lietuvių ir anglų kalbomis užpildytą Renginio biudžeto ir finansų valdymo formą.
4. Po vieną tinkamai lietuvių ir anglų kalbomis užpildytą 2019–2021 m. renginio veiklų planą.
5. Pagrindinių renginio organizatorių (komandos) profesinės veiklos aprašymai (iš viso ne daugiau nei 8 puslapiai) lietuvių ir anglų kalbomis.
6. Partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos) lietuvių ir anglų kalbomis.
7. Kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz. vaizdinė medžiaga, papildanti pateiktos paraiškos turinį ir kt.) lietuvių ir anglų kalbomis.

Kitos sąlygos

1. Paraiškos teikiamos lietuvių ir anglų kalbomis.
2. Vienas pareiškėjas gali teikti neribotą paraiškų skaičių.
3. Paraiška pildoma ir (ar) rengiama elektroniniu būdu.
4. Lietuvių ir anglų kalbomis parengtos paraiškos (Tarptautinių renginių atrankos paraiškos lydraštis, Tarptautinių renginių atrankos paraiška, pagrindinių renginio organizatorių (komandos) profesinės veiklos aprašymai, partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos), kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką, pateikti 2 rinkmenose (failuose) PDF formatu: 1 lietuvių kalba ir 1 anglų kalba; Renginio biudžeto ir finansų valdymo forma, 2019–2021 m. renginio veiklų planas 4 rinkmenose (failuose) Excel formatu: 2 lietuvių kalba  ir 2 anglų kalba) iki 2018 m. birželio 29 d. 23.59 val. turi būti išsiųstos Tarybai tik elektroninio pašto adresu renginiai@ltkt.lt vienu elektroniniu laišku. Didelės apimties rinkmenos gali būti išsiųstos naudojantis elektronine rinkmenų dalijimosi paslauga, apie tai informuojant elektroninio pašto adresu renginiai@ltkt.lt.
5. Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitu nei nurodytas elektroninio pašto adresu pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Jei kyla klausimų

Kreipkitės į programos „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ kuratorę Aleksandrą Chackevičiūtę tel. (8 5) 255 9375, el. paštu aleksandra.chackeviciute@ltkt.lt

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Tarptautinių renginių atrankos paraikšos lydraštis

Tarptautinių renginių atrankos paraiškos forma

Renginio biudžeto ir finansų valdymo forma

2019-2021 m. renginio veiklų planas

Tarptautinių renginių atrankos vertinimo kriterijų ir balų aprašas

Tarptautinių renginių atrankos tvarkos aprašas

Svarbiausi dokumentai anglų kalba parsisiuntimui:

An accompanying document for the Application

Application form for the selection of the international events

Form of the budget and financial management of the event

Plan of the event activities for 2019-2021

Description of points based on criteria for the evaluation of international events

Description of the procedures for the selection of the international events

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite atrankos tvarkos aprašą ir Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką ir būtinus priedus (jei nurodyta finansavimo sąlygose, lietuvių ir anglų kalbomis).
 5. Prie paraiškos pridėkite finansavimo sąlygose nurodytų organizacijos darbuotojų ir (ar) renginio organizatorių profesinės veiklos aprašymus (iš viso ne daugiau nei 8 puslapiai).
 6. Jei biudžeto ir finansų valdymo formoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų, partnerių indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų, partnerių įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, ketinimų laiškus, rėmėjų, partnerių raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite biudžeto ir finansų valdymo formą ir 2019–2021 m. veiklų planą.
 9. Parengta paraiška (atrankos paraiškos lydraštis, atrankos paraiška, finansavimo sąlygose nurodytų organizacijos darbuotojų ir (ar) renginio organizatorių profesinės veiklos aprašymai, partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos), pareiškėjo įstatų kopija (jei nurodyta finansavimo sąlygose), pareiškėjo registravimo pažymėjimas arba juridinių asmenų registro išrašas (jo kopija) (jei nurodyta finansavimo sąlygose), valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma (jei nurodyta finansavimo sąlygose), kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką) turi būti pateikta 1 rinkmenoje (faile) PDF formatu (jei nurodyta finansavimo sąlygose, analogiška rinkmena pateikiama ir anglų kalba).
 10. Biudžeto ir finansų valdymo forma, 2019–2021 m. veiklų planas pateikiami 2 rinkmenose (failuose) Excel formatu (jei nurodyta finansavimo sąlygose, analogiška rinkmena pateikiama ir anglų kalba).
 11. Tinkamai nurodytose rinkmenose (failuose) parengti dokumentai turi būti išsiųsti Lietuvos kultūros tarybai tik elektroniniu paštu. Didelės apimties rinkmenos gali būti išsiųstos naudojantis elektronine rinkmenų dalijimosi paslauga, apie tai informuojant elektroniniu paštu.
 12. Paraiškos programos „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ atrankos konkursui siunčiamos adresu renginiai@ltkt.lt. Paraiškos programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ atrankos konkursui siunčiamos adresu organizacijos@ltkt.lt.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos