PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Kūrybinė veikla ir autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga: autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga

Paraiškos priimamos nuo2018 m. rugpjūčio 22 d.
Paraiškos priimamos iki2018 m. rugsėjo 4 d.
Kontaktinė informacijaLina Lagunavičienė
Tel. + 370 698 26 657
El. paštas: lina.lagunaviciene@ltkt.lt

Programos tikslas

Skatinti kūrybinę veiklą finansuojant projektus, kurie sudarytų tinkamas sąlygas profesionalių menininkų kūrybai ir jos rezultatų sklaidai regionuose, užtikrintų deramą atlygį autoriams ir atlikėjams, ugdytų jaunųjų meno kūrėjų kartą, sudarytų sąlygas plėtoti vaikų ir jaunimo saviraišką kultūrinėje ir meninėje veikloje. Skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos modernizavimą, sudarant  palankesnes sąlygas teisėtomis priemonėmis ir būdais internetu pasiekti literatūros, mokslo ir meno kūrinius bei plėtojant teisėtą intelektinės nuosavybės rinką ir taikant naujus teisių licencijavimo modelius, ugdyti visuomenės pagarbą intelektinei nuosavybei ir nepakantumą neteisėtam jos naudojimui.

Finansuojama veikla

Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga:
1. Interneto platformų, svetainių ir kitų internetinės prieigos priemonių, suteikiančių visuomenei teisėtą literatūros, mokslo ir meno kūrinių prieigą, kūrimas, įdiegimas ir palaikymas. Taip pat veiklos, kuriomis prisidedama prie vartotojams patogios, skirtingų kūrybinių sričių turinį apimančios platformos sukūrimo.
2. Visuomenei viešai prieinamų duomenų bazių, kuriose surinkta ir susisteminta informacija apie literatūros, mokslo ir meno kūrinius ar gretutinių teisių objektus, teisių turėtojus ir teisių valdymą bei teisėtą kūrinių naudojimą, kūrimas ir plėtojimas. 
3. Naujų, modernių autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo sprendimų ir licencijavimo modelių kūrimas ir įgyvendinimas, taip pat kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimo identifikavimo ir monitoringo sistemų kūrimas ir palaikymas.
4. Informacinės visuomenės paslaugų teikėjų ir kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijų bendradarbiavimas, užtikrinant internete naudojamų kūrinių ir gretutinių teisių objektų apsaugą, taikant internetinio turinio atpažinimo technologijas ir gaunant informaciją apie internete naudojamą turinį, siekiant efektyvesnės kolektyvinio administravimo organizacijų valdomų duomenų bazių ir kitų duomenų bazių sąveikos tarpusavyje. 
5. Aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų) tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų bei seminarų intelektinės nuosavybės klausimais organizavimas, mokslinių tyrimų ar studijų, skirtų aktualiems autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimo ir gynimo klausimams spręsti, atlikimas. 
6. Edukacinių veiklų autorių teisių ir gretutinių teisių temomis švietimo įstaigose ir masiniuose renginiuose parengimas ir įgyvendinimas. 
7. Analitinių ir šviečiamojo pobūdžio straipsnių, radijo ir televizijos laidų, vaizdo klipų ir kitų visuomenės informavimo priemonių, kuriomis skatinamas teisėtas kūrinių naudojimas, ugdoma pagarba intelektinei nuosavybei, ir smerkiamas neteisėtas kūrinių naudojimas, sukūrimas ir viešas paskelbimas žiniasklaidos priemonėse.
8. Įvairūs kiti inovatyvūs autorių teisių gynimo tematikos projektai.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projekte numatyti nauji autorių teisių ir gretutinių teisių licencijavimo modeliai, reikšmingi literatūros, mokslo ir meno kūrinių teisėtos prieigos plėtrai ir skaitmeninės rinkos kūrimui (0–5).
2. Projekte numatyti moksliniai tyrimai ir studijos, kurių išvados ir pasiūlymai sudarytų sąlygas tobulinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos teisinio reguliavimo ir praktinio įgyvendinimo priemones (0–5).
3. Projektu užtikrinama didelė (masinė) projekto dalyvių/ visuomenės aprėptis ir įtrauktis, kurią garantuoja didelis projekto dalyvių skaičius (0-5). 
4. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis,  skirtas vaikų ir jaunimo ugdymui ir/ar meno programose studijuojantiems jauniesiems menininkams, siekiant stiprinti jų sąmoningumą autorinių ir gretutinių teisių atžvilgiu, ugdyti praktinius gebėjimus disponuoti savo kūrybinės veiklos rezultatais (0–5).

Vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projektas skatina autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos modernizavimą, sudarant  palankesnes sąlygas teisėtomis priemonėmis ir būdais internetu pasiekti literatūros, mokslo ir meno kūrinius bei plėtojant teisėtą intelektinės nuosavybės rinką ir taikant naujus teisių licencijavimo modelius, ugdo visuomenės pagarbą intelektinei nuosavybei ir nepakantumą neteisėtam jos naudojimui (0–30).
2. Projekto originalumas, numatomi rezultatai, projekto veiklos rezultatų tvarumas ir tęstinumas (0–20)
3. Projekto išliekamoji vertė autorių teisių ir gretutinių teisių sistemos tobulinimui (0–10).
4. Projekto tikslinių grupių ir projekto veiklų geografinė aprėptis (0–10).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas  (0–5).
6. Projekto vykdytojų patirtis vykdant panašaus pobūdžio projektus ir reputacija saugant intelektinę nuosavybę (0–5).

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2018 m.

477 899 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Programos projekto paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Programos projekto sąmatos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos