PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Nacionalinis paviljonas Venecijos architektūros bienalėje

Paraiškos priimamos nuo2022 m. vasario 11 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. balandžio 12 d.
Kontaktinė informacijaGreta Šuminė
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Pristatyti Lietuvos šiuolaikinį meną ir architektūrą Venecijos vizualaus meno ir architektūros bienalėse.  

Finansuojama veikla

Nacionalinis paviljonas Venecijos architektūros bienalėje
Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinio paviljono 18-oje Venecijos architektūros bienalėje projektą 2022 m. ir įgyvendinti projektą 2023 m. 

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninė idėja (0–50);
2. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–50).

Galimi pareiškėjai

Projektų konkurse turi teisę dalyvauti juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 3 metų architektūros ar šiuolaikinio meno projektų įgyvendinimo ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir (ar) užsienio valstybėse.

Kitos sąlygos

Projektų konkursui juridinis asmuo gali pristatyti tik vieną projektą.
Projektų konkursui teikiami projektai neribojami temos ar išraiškos priemonių atžvilgiu. 
Siūloma, kad ekspozicijos plotas neviršytų 200 m².

Projektų konkursui juridinis asmuo turi pateikti: 
1. Užpildytą paraiškos formą;
2. Išsamią informaciją apie projekto idėją, nurodant projektui pasirinktus menininko (-ų) kūrinius, medžiagas, iš kurių kūriniai sukurti arba bus kuriami, projektui įgyvendinti naudotiną techninę įrangą ir kitas priemones ir įrangą;
3. Ekspozicijos brėžinį / eskizą (ne didesnis nei A3 formatas);
4. Informaciją apie ekspozicijos įrengimo technines priemones;
5. Projekto įgyvendinimo veiksmų planą;
6. Informaciją apie juridinio asmens architektūros ar šiuolaikinio meno projektų įgyvendinimo ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir (ar) užsienio valstybėse, nurodant projektų pavadinimus ir jų įgyvendinimo datas; 
7. Projekte dalyvaujančio (-ių) menininko (-ų) kūrybines biografijas;
8. Duomenis apie projekto kuratorių (-ius);
9. Duomenis apie projekto komisarą; 
10. Pasiūlymus dėl projekto reklamos ir viešųjų ryšių;
11. Užpildytą viso projekto sąmatos formą;
12. Informaciją apie papildomus finansinius šaltinius projektui įgyvendinti (pridėti projekto rėmėjų raštiškus įsipareigojimus su nurodytu skiriamos sumos dydžiu).

Veiklos finansavimo intensyvumas

Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).

Projekto finansavimo ribos

Iki 28 000 Eur 2022 m.
Iki 172 000 Eur 2023 m.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
 

 

(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos