PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai

Paraiškos priimamos nuo2022 m. birželio 9 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacijaDalė Šklėrienė
Tel. + 370 686 22 774
El. paštas: dale.skleriene@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos Lietuvoje ir užsienyje, ir užtikrinti Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą. 

Finansuojama veikla

Kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai
Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir (arba) konservavimas bei jų technologinių, istorinių ir menotyrinių tyrimų atlikimas.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, numatantiems restauruoti unikalias ir labiausiai sunykusias (kritiškos ar blogos būklės) kilnojamąsias kultūros vertybes (0–10).
2. Projektams, numatantiems konservuoti didelius kiekius kilnojamųjų kultūros vertybių, gerinant jų saugojimo sąlygas ir taip stabdant jų nykimą (0–10).
3. Projektams, numatantiems restauruoti ir (arba) konservuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, kurios bus eksponuojamos atnaujinamose nuolatinėse ekspozicijose, svarbiose (tarptautinėse, jungtinėse) parodose ir (arba) skaitmeninamos (0–10).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Restauruotinų ir (arba) konservuotinų kilnojamųjų kultūros vertybių svarba nacionaliniam kultūros paveldui (0–20).
2. Projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda kilnojamųjų kultūros vertybių fondo būklės pagerinimui (0–20).
3. Restauravimo darbus atliksiančių specialistų kvalifikacija (0–20).
4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

Galimi pareiškėjai

Muziejai, kuriuose nedirba teisės aktų nustatyta tvarka teisę restauruoti ar konservuoti kilnojamąsias kultūros vertybes turintys atitinkamos kvalifikacijos specialistai; viešosios įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla; bibliotekos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo kilnojamąsias kultūros vertybes ir kuriose nedirba teisės aktų nustatyta tvarka teisę restauruoti ar konservuoti kilnojamąsias kultūros vertybes turintys atitinkamos kvalifikacijos specialistai; valstybės archyvai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo kilnojamąsias kultūros vertybes ir kuriuose nedirba teisės aktų nustatyta tvarka teisę restauruoti ar konservuoti kilnojamąsias kultūros vertybes turintys atitinkamos kvalifikacijos specialistai.

Kitos sąlygos

Vienas projekto vykdytojas teikia vieną paraišką visoms tos pačios rūšies numatomoms restauruoti ir (arba) konservuoti kilnojamosioms kultūros vertybėms arba jų technologiniams, istoriniams ir menotyriniams tyrimams.

Kartu su paraiška privaloma pateikti:
1. Numatomų restauruoti ar konservuoti kilnojamųjų kultūros vertybių (ar jų kolekcijų) sąrašą, sudarytą darbų eiliškumo tvarka.
2. Numatomų restauruoti ar konservuoti kilnojamųjų kultūros vertybių (ar jų kolekcijų) nuotraukas ir būklės aprašus (kolekcijoms galima pateikti vieną bendrą nuotrauką ir būklės aprašą; teikiant prevencinio konservavimo projektus, pridėti ir saugyklos, kurioje numatoma saugoti konservuotus objektus, nuotrauką ir būklės aprašą).
3. Restauratoriaus (restauratorių) kvalifikacijos liudijimo kopiją.
4. Tęstinių projektų vykdytojai paraiškoje pristato ankstesniuose projekto etapuose pasiektus rezultatus.
5. Įstaigos steigimo dokumentų kopiją. 

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, projekto finansavimo intensyvumas – iki 100 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo.
2. Kitų Atminties institucijų projektų finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
3. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 800 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 720 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2023 m.

200 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Programos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos