PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Mėgėjų meno renginiai

Paraiškos priimamos nuo2024 m. birželio 18 d.
Paraiškos priimamos iki2024 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacijaLina Rakštikienė
Tel. + 370 687 62 819
El. paštas: lina.rakstikiene@ltkt.lt

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas gyventojų meninei raiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti mėgėjų meno renginius, užtikrinančius dainų ir šokių švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų ir kitų savitų Lietuvos vietovių kultūrinį tapatumą, didinančius kultūros pasiekiamumą ir (ar prieinamumą) ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių sričių mėgėjų meno veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose (toliau – renginiai arba renginys).

Finansuojama veikla

Renginių parengiamieji ir įgyvendinimo darbai 2025–2027 m.

Galimi pareiškėjai

1. Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurių įgyvendinamas renginys atitinka šiuos reikalavimus:
1.1. Lietuvoje rengiamas renginys, 2014–2024 metų laikotarpiu įgyvendintas ne mažiau nei 3 kartus;
1.2. renginys užtikrina mėgėjų meno žanrų tradicijų tęstinumą, arba daro įtaką jų plėtrai, yra pasirengimo dainų šventėms dalis.

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Renginio programos kultūrinė, meninė kokybė (0–35);
2. Renginio sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–25);
3. Renginio pasiekiamumo ir (ar) prieinamumo didinimas (0–20);
4. Renginio vadyba (0–15);
5. Renginio viešinimas (0–5).

Specialieji reikalavimai

Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus (laisva forma):
1. renginio 2025–2027 m. veiklų planą;
2. detalizuotą 2025 metų veiklų kalendorių.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis kaip 2 777 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė kaip 2 500 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2025 m.

210 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Programos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos