PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Stipendijos kultūros ar meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2020 m. balandžio 3 d.
2020 m. balandžio 17 d.
Kuratoriai

Programos tikslas

Skatinti kultūros ar meno kūrėjų individualią kūrybinę veiklą ir profesinio meistriškumo tobulinimą. 

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

Individualios stipendijos – Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą, individuali stipendija skiriama 3 mėnesių laikotarpiui (skiriama 600 Eur mėnesiui ir išmokama vienu kartu).

Kitos sąlygos

Individualios stipendijos paraiškos negali teikti kultūros ar meno kūrėjai, kurie nėra atsiskaitę už veiklą, kuriai buvo skirta stipendija (tiek individuali, tiek edukacinė).

Paraiškų vertinimo prioritetai

1. Jauniesiems (iki 35 metų) kultūros ar meno kūrėjams (0-5).
2. Kultūros ar meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų (0-5).
3. Kultūros ar meno kūrėjams, kuriems anksčiau nebuvo skirta stipendija arba yra praėję ne mažiau nei 3 metai nuo Tarybos anksčiau skirtos stipendijos mokėjimo pabaigos (0-5).
4. Kultūros ar meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai, numatyta sklaida skaitmeninėje erdvėje ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida) (0-5).

Paraiškų vertinimo kriterijai

1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, idėjos tikslingumas, aktualumas, rezultatai ir numatoma sklaida (0-50). 
2. Ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, sklaida (0-30).

Galimi pareiškėjai

Pilnamečiai kultūros kūrėjai ar menininkai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).

Paraiškų pateikimas

Dėl paskelbto karantino informuojame, kad Lietuvos kultūros taryba dirba nuotoliniu būdu, todėl paraiškų įteikti asmeniškai nėra galimybės. Prašome paraiškas dėl individualių stipendijų Tarybai siųsti naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu Naugarduko g. 10, LT01309 Vilnius ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba elektroniniu paštu stipendijos@ltkt.lt (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos.

Pastabos

Stipendijos kultūros ar meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV- 226 ,,Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 31d. įsakymo Nr. ĮV-225 redakcija).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos dėl individualios stipendijos skyrimo forma
Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas
Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas​

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams tvarkos aprašą
2. Užpildykite pasirinktos rūšies stipendijos paraiškos formą. 
3. Kartu su paraiška privaloma pateikti pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą.
4. Kartu su paraiška galima pateikti ir kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. Jei pateikiami priedai užsienio kalba, būtina kartu pateikti vertimą į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro). 
5. Kartu su popierine paraiškos versija yra privaloma pateikti pasirašytos paraiškos ir visų su ja pateikiamų dokumentų kopijas elektroninėje laikmenoje (1 PDF failas).
6. Ant voko (paketo) nurodykite: „STIPENDIJOS PARAIŠKA“ ir stipendijos, kuriai gauti teikiama paraiška, pavadinimą, kultūros ar meno sritį, kuriai priskiriama veikla, savo (pareiškėjo) vardą, pavardę ir adresą.
7. Dėl paskelbto karantino informuojame, kad Lietuvos kultūros taryba dirba nuotoliniu būdu, todėl paraiškų įteikti asmeniškai nėra galimybės. Prašome paraiškas dėl individualių stipendijų Tarybai siųsti naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu Naugarduko g. 10, LT01309 Vilnius ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba elektroniniu paštu stipendijos@ltkt.lt (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos.
8. Nuo 2018 m. lapkričio mėn. „Smart-ID“ tapo kvalifikuoto el. parašo kūrimo įrenginiu. Tiesa, šioje vietoje svarbu atkreipti dėmesį, kad „Smart-ID“ turi kelis paskyrų lygius, tad norint naudotis programėle kaip el. parašo priemone, reikia turėti „Smart-ID kvalifikuotas elektroninis parašas“ (angl. Smart-ID Qualified Electronic Signature) paskyrą.
Jei turite „Smart-ID Basic“, reikės atnaujinti „Smart-ID“ paskyrą (pasitikrinti, kokią „Smart-ID“ paskyrą naudojate galima telefone atsidarius „Smart-ID“ programėlę ir Meniu pasirinkus Naudotojo informacija), naudojant biometrinį tapatybės nustatymą (Svarbu: telefone turi būti NFC funkcija). Kaip tai padaryti žiūrėti video. Atnaujinus „Smart-ID“ paskyrą kartu įgysite ir kvalifikuotą elektroninį parašą, kuriuo galėsite pasirašyti dokumentus.
Pasirašant paraišką galite naudotis Dokobit, Signa WebLietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir pan. tinklalapiais (Taryba nėra susijusi ir neskatina konkrečių priemonių naudojimo).
Jei dar esate neužsiregistravę, visų pirma turėsite atlikti registraciją. Po sėkmingai atliktos registracijos, prisijungus, turite:
1. Pasirinkti pasirašomo dokumento formatą;
2. Įkelti norimą pasirašyti dokumentą;
3. Pasirašyti (vyksta parašo patvirtinimas „Smart-ID“ programėle telefone);
4. Atsisiųsti pasirašytą dokumentą ir jį išsisaugoti kompiuteryje.

Atlikus visus veiksmus Jūsų paraiška yra sėkmingai pasirašyta.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei anksčiau esate įsigiję Mobilų parašą, USB laikmeną ar pasirašote naudojant lustinę asmens tapatybės kortelę, dokumentus galite pasirašyti naudojantis ir šiomis priemonėmis, tokiu atveju „Smart-ID“ naudoti nereikia.
 

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos